ESEM S.L. s’ha especialitzat en unes àrees concretes per donar una major qualitat en la prestació dels serveis. Aquestes són algunes de les seves categories professionals:      
  
Àrea d'administració      
 • - Telefonistes i recepcionistes amb idiomes
 • - Auxiliars Administratius
 • - Secretàries amb idiomes
Àrea de logística           
 • - Gestió de Magatzems: entrades i sortides
 • - Control de Mercaderies
 • - Emmagatzematge de Productes
 • - Control de stocks
Àrea d'indústria      
 • - Operadors
 • - Mossos de magatzem
 • - Carretoners
 • - Operaris de neteja
 • - Tècnics de prevenció
Àrea cooperatives     
 • - Assessorament tècnic agroforestal
 • - Realització de quadern de camp i assessorament en auditories CCPAE
 • - Seguiment i control a camp de plagues i malalties, en horta, fruiters, vinya i olivera
 • - Realització d'estratègies fitosanitàries ecològuiques i control integrat
Altres      
 • - Serveis de Jardineria
 • - Operaris Agraris
 • - Intèrprets/Traductors
 • - Xofers
 • - Disseny web
 • - Serveis de pintura
 • - Consergeria d’edificis
 • - Operaris d’electricitat